telefon  +48 52 345 63 02 telefon  +48 601 667 524

mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zajmujemy się wyceną nieruchomości oraz wszystkich rodzajów praw z nią związanych na terenie całego województwa kujawsko – pomorskiego.

Sporządzamy wyceny nieruchomości dla celów:

 • zabezpieczenia kredytów hipotecznych (operat do banku – wycena mieszkań, lokali, domów, działek itp.),
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości,
 • dla sądów, komorników, syndyków,
 • ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • dla celów ubezpieczeniowych,
 • sprawozdań finansowych,
 • skarbowo – podatkowych,
 • ustalenia wartości początkowej środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na prawo własności,
 • odszkodowania z tytułu wywłaszczeń,
 • ustalenia opłaty adiacenckiej,
 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,
 • wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych (tzw. aportów),
 • ustalenia czynszu dzierżawnego,
 • pozostałych zgodnie z potrzebami zamawiającego.

 

wycena

 

Wycena obejmuje:

 • Nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane,
 • Nieruchomości rolne i leśne,
 • Nieruchomości lokalowe (prawo własności do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego),
 • Nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe, magazynowe, usługowe),
 • Nieruchomości przemysłowe,
 • Nieruchomości specjalne (użyteczności publicznej, obiekty rekreacyjne),
 • Przedsiębiorstwa i ich zorganizowane części.

 

Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, w szczególności zawartymi:

 • W Ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 • W Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości,
 • W Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny Nieruchomości.

 

Podstawowe dane oraz dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny:

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o spadku),
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 • dokumentacja inwentaryzacyjna stanowiąca o powierzchni lokalu,
 • umowa najmu w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu.
 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • kopia mapy ewidencji gruntów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o spadku),
 • dokumenty techniczne budynku, obejmujące projekt architektoniczno-budowlany, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu (jeżeli zostały wydane),
 • aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.